Pusat Pendokumentasian dan Pemuliharaan Audiovisual Negara Pusat Pendokumentasian dan Pemuliharaan Audiovisual Negara

KOLEKSI AUDIOVISUAL

a) Audio, video dan multimedia, dalam format:

 • Pita video (U-matic, VHS, S-VHS, Beta);
 • Cakera padat (CD, VCD, DVD);
 • Piring hitam (phonodisc/phonograph); dan
 • Pita rakaman/kaset (¼ inci)
 • Mini DV
 • Open Reel

b) Filem, dalam format:

 • 8mm;
 • 16mm;
 • 35mm; dan
 • 65mm.

c) Gambar, dalam format:

 • Fizikal;
 • Digital;
 • Poskad;
 • Slaid;
 • Slaid kaca; dan
 • Negatif.
Mukasurat: 1  2  3