Pusat Pendokumentasian dan Pemuliharaan Audiovisual Negara Pusat Pendokumentasian dan Pemuliharaan Audiovisual Negara

TUJUAN PENUBUHAN
 
Tujuan utama penubuhan PPPAV ini adalah seperti berikut:
 
  • meningkatkan keupayaan untuk mengesan, memperolehi dan mendokumentasikan bahan audiovisual yang diterima daripada pelbagai sumber seperti jabatan/agensi kerajaan, sektor swasta, badan bukan kerajaan, orang perseorangan dan lain-lain sumber sama ada dari dalam mahupun luar negeri;
 
  • memelihara dan memulihara segala bentuk bahan audiovisual sebagai warisan khazanah negara; dan
 
  • meningkatkan pengetahuan dan menggalakkan penyelidikan ke atas bahan-bahan audiovisual dengan menyediakan kemudahan rujukan dan penyelidikan
 
 

Mukasurat: 1  2  3  4