Pusat Pendokumentasian dan Pemuliharaan Audiovisual Negara Pusat Pendokumentasian dan Pemuliharaan Audiovisual Negara

CIRI-CIRI DAN STRUKTUR BANGUNAN
 
PPPAV merupakan satu-satunya pusat yang bertanggungjawab terhadap penyimpanan dan pemeliharaan bahan audiovisual di negara ini. Bangunan PPPAV merupakan sebuah bangunan khas yang mempunyai ciri-ciri tersendiri, terutamanya dari segi keperluan pemeliharaan yang berbeza dengan bangunan arkib yang menyimpan rekod dan arkib dalam bentuk kertas. Oleh kerana itu, ciri-ciri bangunan PPPAV ini perlu mengambil kira kestabilan keadaan persekitaran, suhu dan kelembapan yang terkawal, kebersihan udara dan tiada magnetic field berhampiran dengan bahan berbentuk media magnetik. Manakala struktur bangunannya merangkumi ruang-ruang berikut :
 
(i) Ruang Kerja Restorasi
 • Ruang penerimaan dan pemprosesan bahan;
 • Unit restorasi dan makmal; dan
 • Studio rakaman.
 
(ii) Ruang Repositori
 • Filem negatif berwarna;
 • Pita video dan rakaman audio;
 • Rekod-rekod komputer; dan
 • Rekod-rekod berbentuk kertas (bahan sokongan bagi bahan audiovisual)
 
(iii) Ruang Awam
 • Foyer-pintu masuk dan tempat rehat pelawat;
 • Kedai cenderamata - menjual cenderamata seperti buku, video dan sebagainya :
 • Dewan penyelidikan dan perpustakaan khas yang mengandungi jurnal, majalah, keratan akhbar, kertas kerja dan sebagainya mengenai sejarah pengembangan, teknologi dan teknik pendokumentasian, pemeliharaan dan pemuliharaan bahan audiovisual
 • Auditorium - boleh menampung 200 penonton;
 • Bilik tayangan - boleh menampung 40 penonton; dan
 • Ruang pameran - mempamerkan bahan dan peralatan audivisual yang menunjukkan sejarah perkembangan audiovisual di negara ini.
 
(iv) Ruang Pentadbiran Dan Pengurusan
 • Pejabat am;
 • Bilik Mensyuarat; dan
 • Bilik-bilik stor.

Mukasurat: 1  2  3  4