Sebut Harga Terkini Sebut Harga Terkini

Bil. Rujukan Sebut Harga Tajuk Penerangan Tarikh Tutup Lampiran  
1 SH/ANM/M/32/2018 KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENYELENGGARA SISTEM HAWA DINGIN DI MEMORIAL PENGISYTIHARAN KEMERDEKAAN, JALAN PARAMESWARA, MELAKA kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred G1 di bawah Kategori M&E Pengkhususan M01, bertaraf Bumiputera dari PKK/BPKU dan mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dari CIDB dibenarkan menyertai kerja-kerja Sebut Harga ini 27/06/2018, 12:00:00 PM
Tunjuk 1 keputusan.