Sejarah Arkib Negara Malaysia Sejarah Arkib Negara Malaysia

Kronologi Peristiwa Penting 50 Tahun yang Lalu

 

TAHUN
PERISTIWA
1 Dis 1957 "Public Records Office" ditubuhkan Tuan Haji Mubin Sheppard dilantik sebagai ‘Keeper of Public Records'.
1 Feb 1961 Mula menduduki Bangunan Persekutuan di Petaling Jaya
Nov. 1962 Dr. F.R.J. Verhoeven, pakar arkib dari UNESCO, menggantikan Tuan Haji Mubin Sheppard
1963 "Public Records Office" ditukar nama kepada Jabatan Arkib Negara Malaysia
15 Feb 1966 Encik Alwi Jantan dilantik sebagai Pengarah menggantikan Dr. F.R.J. Verhoeven
31 Ogos 1966 Akta Arkib Negara No. 44/1966 dikuatkuasakan
31 Ogos 1966
 
Undang-undang/Akta Arkib Negara 1966 dikuatkuasakan
Satu bahagian baru iaitu Perkhidmatan Perpustakaan Negara ditubuhkan
5 Dis 1966 Bangunan Pusat Urusan Rekod dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri, Y.A.B. Tun Abdul Razak
20 Julai 1967 Lembaga Penasihat Arkib Negara yang dianggotai oleh 5 orang ahli dibentuk
11 Julai 1968 Majlis Arkib Antarabangsa Cawangan Rantau Asia Tenggara (SARBICA) ditubuhkan
Pengarah Arkib Negara Malaysia dilantik sebagai Pengerusi. Sekretariat dan Setiausaha adalah di Arkib Negara
15 Julai 1968 Mesyuarat Pertama Lembaga Penasihat diadakan
1969 Senarai Penerimaan Arkib Negara Malaysia (1957 –1967) Senarai lengkap penerimaan rekod diterbitkan buat pertama kali dalam masa 10 tahun
1971 Jawatan Pengarah ditukarkan kepada Ketua Pengarah dan nama jabatan ditukarkan kepada Jabatan Arkib Negara dan Perpustakaan Negara
Mei 1972 Pejabat cawangan pertama iaitu Pejabat Wilayah Selatan ditubuhkan di Johor Bahru
19 Feb 1973  Encik Saad Marzuki dilantik sebagai Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia
1 Julai 1976 Pejabat Arkib Negara Malaysia Cawangan Sarawak ditubuhkan
1977 Puan Zakiah Hanum dilantik memangku jawatan Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia
12 November 1977 Perletakan batu asas bangunan Arkib Negara Malaysia di Jalan Duta

Mukasurat: 1  2  3  4  5  6  7