Sejarah Arkib Negara Malaysia Sejarah Arkib Negara Malaysia

RINGKASAN SEJARAH PENUBUHAN ARKIB NEGARA MALAYSIA

1957
ditubuhkan pada 1.12.1957 sebagai pejabat Rekod Awam.
1963
dikenali sebagai Arkib Negara Malaysia.
1966
Akta Arkib Negara No.44, Tahun 1966 diluluskan.
1966
Bangunan Arkib Negara Malaysia di Petaling Jaya dirasmikan.
1982
Arkib Negara Malaysia berpindah ke bangunan baru di Jalan Duta, Kuala Lumpur.
2003
Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) diluluskan.
2004
Arkib Negara Malaysia diletakkan dibawah Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia.
2006
Bangunan Arkib Negara Malaysia Cawangan Sabah dirasmikan
2011
Arkib Negara Malaysia Cawangan Pahang memulakan operasi
2013
Arkib Negara Malaysia diletakkan di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan.

Mukasurat: 1  2  3  4  5  6  7