Sejarah Arkib Negara Malaysia Sejarah Arkib Negara Malaysia

SENARAI KEMENTERIAN MENERAJUI ARKIB NEGARA MALAYSIA

1957
Jabatan Perdana Menteri
1958
Kementerian Keadilan
1970
Jabatan Perdana Menteri
1971
Kementerian Teknologi, Penyelidikan dan Kerajaan Tempatan
1973
Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan
1974
Kementerian Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar
1976
Kementerian Kerajaan Tempatan dan Wilayah Persekutuan
1978
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
1982
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
1987
Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan (kemudiannya ditukar nama kepada Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan
2004
Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan
2009
Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan
2013
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan
Mukasurat: 1  2  3  4  5  6  7