Seksyen Perancangan Strategik Dan Hubungan Antarabangsa Seksyen Perancangan Strategik Dan Hubungan Antarabangsa

Fungsi

 1. Merancang dan melaksanakan keperluan strategi kerjasama perhubungan dua hala Arkib Negara Malaysia dengan institusi Arkib dan badan-badan profesional luar negara;
 2. Menyelaras dan melaksanakan hal ehwal perhubungan antarabangsa dengan KPKKW dan lain-lain agensi berkaitan;
 3. Mengurus dan melaksana kerja-kerja keurusetiaan hal ehwal antarabangsa dengan pertubuhan ikhtisas arkib antarabangsa termasuk:
 • ICA dan ‘ ICA Regional Branches'
 • SARBICA
 • UNESCO (MoW)
 • SEAPAVAA
 • ACARM
 • IASA
 • FIAT/IFTA
 • ICCROM
 • INTACH ICC
 • FIAF
 • ASRA
 • IRMT
 • dan lain-lain
 1. Merancang dan melaksanakan persiapan lawatan kerja, penyertaan seminar, persidangan dan mesyuarat pegawai dan kakitangan Arkib Negara ke luar negara;
 2. Merancang dan menyelaras pengendalian persidangan, seminar, bengkel dan mesyuarat peringkat antarabangsa di dalam negara; dan
 3. Menyelaras lawatan dan penempatan ikhtisas antarabangsa di Arkib Negara Malaysia.