Seksyen Inspektorat Seksyen Inspektorat

Fungsi

 1. Merancang dan melaksanakan program dan aktiviti inspektorat pengurusan rekod di pejabat awam;
 2. Memantau pematuhan dan keakuran pejabat awam kepada:
  • Akta Arkib Negara Malaysia 2003
  • surat-surat pekeliling
  • peraturan, arahan dan panduan
  • piawaian pengurusan rekod MS 2223-1 dan MS 2223-2
  • prinsip dan amalan terbaik pengurusan rekod
 3. Merancang dan menjalankan kerja-kerja pengauditan rekod di pejabat awam meliputi peringkat pewujudan hingga pelupusan rekod;
 4. Menjalankan kajian keberkesanan dan keurusetiaan naziran bagi program dan aktiviti pengurusan rekod;
 5. Menyelaras dan menyelenggara pangkalan data pengauditan dan keakuran undang-undang dan peraturan (unit khidmat sokongan); dan
 6. Menyelaras pelaksanaan pendakwaan dan amaran pentadbiran bagi pelanggaran undang-undang dan ketakakuran.