Seksyen Kewangan dan Akaun Seksyen Kewangan dan Akaun

 1. Unit Kewangan Dan Belanjawan : Belanjawan
  1. Menguruskan Anggaran Belanjawan Mengurus dan Pembangunan bagi keseluruhan jabatan.
  2. Mengawal perbelanjaan mengurus dan pembangunan jabatan.
  3. Mengeluarkan waran kecil, pindah peruntukan mengurus dan pembangunan.
  4. Mengurus laporan prestasi bulanan belanja mengurus bagi jabatan dan 10 Cawangan-cawangan Negeri.
  5. Urusan sumbangan / yuran kepada persatuan Arkib Antarabangsa.
  6. Mendapatkan kelulusan khas perbendaharaan bagi perkara yang berkaitan.
  7. Menguruskan semua perolehan melalui tender bagi keseluruhan jabatan.
  8. Menguruskan semua perolehan melalui sebutharga bagi jabatan.
  9. Menjadi urusetia jawatankuasa sebutharga jabatan.
  10. Menguruskan semua pembelian terus bagi jabatan.
  11. Menguruskan sistem eperolehan perbendaharaan.
  12. Menguruskan kelulusan rundingan terus dengan perbendaharaan bagi jabatan.
  13. Mengurus dan memproses pengeluaran pesanan kerajaan

Mukasurat: 1  2