Seksyen Pengurusan Rekod dan Registri Seksyen Pengurusan Rekod dan Registri

Registri
  • Menguruskan kawalan dokumen (pergerakan dokumen).
  • Menguruskan pengelasan / pengklasifikasian fail.
  • Menguruskan pendaftaran surat masuk dan keluar.
  • Mengurus dan menyelaras pengedaran surat (luaran/dalaman).
  • Menyelaras urusan pengawasan dokumen terperingkat.
  • Mengurus dan menyelaras pelupusan fail.
  • Menyelaras urusan ‘franking'/ courier.
  • Mengurus dan menyelaras sistem Digital Document Management System (DDMS).