Senarai Penerbitan Senarai Penerbitan

«Kembali

Jejak-Jejak Pembangunan

 
Jejak-Jejak Pembangunan 1957 – 2007
 
Jejak-Jejak Pembangunan 1957 – 2007

Sinopsis

Buku ini mengandungi 12 bahagian utama. Setiap bahagian memaparkan rancangan pembangunan negara yang dilaksanakan menerusi program jangka panjang lima tahun bermula daripada Draf Rancangan Pembangunan 1950-1955, Rancangan Malaya Pertama 1956-1960, Rancangan Malaya Kedua 1971-1975, Rancangan Malaysia Ketiga hingga Rancangan Malaysia Kesembilan.
Tahun Diterbitkan : 2007
Harga : RM200.00
ISBN : 978–967–61–2100-2