Senarai Penerbitan Senarai Penerbitan

«Kembali

Ucapan Tun Haji Abdul Razak

 
Ucapan Tun Haji Abdul Razak 1962
 
Ucapan Tun Haji Abdul Razak 1962

Sinopsis

Ucapan tahun 1962 berkisar mengenai Rancangan Pembangunan Luar Bandar, pertahanan negara, pelajaran dan kemajuan negara.
Tahun Diterbitkan : 1978
Harga : RM15.00

 
Ucapan Tun Haji Abdul Razak 1964
 
Ucapan Tun Haji Abdul Razak 1964

Sinopsis

Kumpulan ucapan-ucapan Tun Abdul Razak tahun 1964 ini banyak menyentuh mengenai isu konfrantasi antara Malaysia dengan Indonesia, keselamatan negara, pembentangan belanjawan negara di Dewan Rakyat serta ucapan-ucapan di majlis-majlis rasmi dan melalui radio dan televisyen.
Tahun Diterbitkan : 1985
Harga : RM11.00

 
Ucapan Tun Haji Abdul Razak 1965
 
Ucapan Tun Haji Abdul Razak 1961

Sinopsis

Ucapan-ucapan Allahyarham Tun Abdul Razak tahun 1965 memberi tumpuan terhadap pertahanan dan pembangunan ekonomi negara dan peristiwa konfrantasi dengan Indonesia yang bermula sejak 1963 lagi.
Tahun Diterbitkan : 1986
Harga : RM11.00

 
Ucapan Tun Haji Abdul Razak 1966
 
Ucapan Tun Haji Abdul Razak 1966

Sinopsis

Penerbitan ini mengandungi ucapan-ucapan YAB Tun Haji Abdul Razak semasa menjadi Timbalan Perdana Menteri Malaysia meliputi perkara-perkara berkaitan Pelancaran Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970).
Harga : RM17.00

 
Ucapan Tun Haji Abdul Razak 1967 (Jilid I & II)
 
Ucapan Tun Haji Abdul Razak 1967 (Jilid I & II)

Sinopsis

Ucapan Jilid I mengandungi ucapan Allahyarham Tun Abdul Razak dari 1 Januari - 30 Jun 1967, sementara Jilid II pula mengandungi ucapan-ucapan dari 1 Julai - 31 Disember 1967. Ucapan berkisar mengenai usaha-usaha pembangunan luar bandar, Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan hubungan dagangan dengan negara-negara luar.
Harga : RM23.00 (setiap jilid)

 
Ucapan Tun Haji Abdul Razak 1971-1974
 
Ucapan Tun Haji Abdul Razak 1971-1974

Sinopsis

Penerbitan ucapan siri ini mengandungi ucapan-ucapan YAB Tun Abdul Razak sebagai Perdana Menteri Malaysia kedua setelah beliau mengambil alih tampuk pimpinan daripada YTM Tunku Abdul Rahman Putra pada bulan September 1970. Sebahagian besar daripada ucapan beliau adalah berkenaan dengan ekonomi negara, perpaduan rakyat, keadaan politik dalam dan luar negara, ancaman kominis serta dasar luar Malaysia.
Harga : RM20.00 (setiap tahun)