Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian

«Kembali

Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2016

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN
ARKIB NEGARA MALAYSIA
 
TAHUN 2016
 
Bil.
Perkhidmatan Dalam Talian
Bilangan Transaksi
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Bil.
%
Bil.
%
Bil.
%
Bil.
%
Bil.
%
Bil.
%
1
 Carian Bahan Arkib /Online Finding Aids
1,542 70 1,477 39.7 2,093 38 1,790 39.9 1,637 38.7 2,312 36.1
2
 Capaian Bahan Arkib
0 0 1,696 46 2,733 49.5 2,333 51.9 2,021 47.7 2,984 46.6
3
 Daftar Penyelidik
418 19 547 14.7 686 12.4 317 7.1 569 13.4 1,079 16.8
4
 WEBOPAC 238 11 2 0.1 12 0.2 47 1.1 8 0.2 32 0.5

 

Bil.
Perkhidmatan Dalam Talian
Bilangan Transaksi
Julai
Ogos
Sept
Oktober
Nov
Dis
Bil.
%
Bil.
%
Bil.
%
Bil.
%
Bil.
%
Bil.
%
1
 Carian Bahan Arkib/ Online Finding Aids
1,040 36.6 2,227 49 24,994 88.0 31,426 89.8 39,074 88.5 13,348 91
2
 Capaian Bahan Arkib
1,370 48.3 1,370 30.1 2,681 9.4 2,821 8.1 3,578 8.1 1,035 7.0
3
 Daftar Penyelidik
403 14.2 920 20.2 698 2.5 708 2.0 1,465 3.3 258 1.8
4
 WEBOPAC 25 0.9 30 0.7 35 0.1 30 0.1 40 0.1 30 0.2