Surat Khabar Jawi Peranakan, 1888 Surat Khabar Jawi Peranakan, 1888