Suruhanjaya Cobbold Suruhanjaya Cobbold

Suruhanjaya Cobbold

Gagasan Malaysia sebelum direalisasikan pada 16 September 1963 telah menerima tentangan hebat. Sebaik cadangannya disuarakan oleh YTM Tunku Abdul Rahman Putra pada 27 Mei 1961, pelbagai liku, cabaran dan halangan terpaksa dihadapi.

Antaranya, ialah kebimbangan dan ketidakfahaman mengenai konsep Malaysia oleh beberapa pemimpin parti dari negeri-negeri yang terlibat serta  tentangan daripada Gabenor-gabenor British di Borneo Utara dan Sarawak yang merasakan negeri-negeri tersebut masih belum bersedia dari segi politik berbanding Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura yang lebih jauh ke hadapan dalam pelbagai aspek.

Bagi menangani masalah ini, Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia atau Malaysian Solidarity Consultative Committee (MSCC) ditubuhkan pada 23 Julai 1961 dengan peranan untuk memberi penerangan yang lebih jelas mengenai Malaysia di samping mendapatkan pandangan pemimpin-pemimpin dan rakyat  Borneo Utara dan Sarawak berhubung gagasan Malaysia.

Penubuhan Suruhanjaya Cobbold

Satu episod penting dalam sejarah penubuhan Malaysia berlaku semasa perbincangan diadakan di London pada 20-22 November 1961, iaitu ketika mana satu keputusan dicapai untuk menubuhkan sebuah suruhanjaya bagi menyiasat pendapat dan pandangan rakyat di Borneo Utara dan Sarawak berhubung gagasan Malaysia. Susulan dari itu, pada 16 Januari 1962, sebuah suruhanjaya bebas dan berkecuali dibentuk.

Suruhanjaya tersebut yang dikenali sebagai Suruhanjaya Cobbold nyata memainkan peranan yang sangat penting dalam rentetan penubuhan Malaysia. Pelaksanaan tugas oleh suruhanjaya ini telah menghasilkan sebuah laporan penting yang dikenali sebagai Penyata Suruhanjaya Penyiasat Borneo Utara dan Sarawak. Penyata inilah yang menjadi asas rujukan dan bukti persetujuan oleh majoriti rakyat Borneo Utara dan Sarawak untuk bersama-sama Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura membentuk persekutuan baru Malaysia.

Lima ahli Suruhanjaya Cobbold terdiri daripada Pengerusi (Lord Cobbold) dan empat orang ahli. Dua ahli tersebut, Sir Anthony Abell dan Sir David Watherston merupakan ahli yang dilantik oleh kerajaan British manakala dua ahli lagi iaitu Dato' Wong Pow Nee dan En. Muhammad Ghazali Shafie dilantik oleh kerajaan Persekutuan Tanah Melayu.

Mukasurat: 1  2  3