Tan Sri Abdul Jamil Bin Abdul Rais Tan Sri Abdul Jamil Bin Abdul Rais

  Beliau telah berumahtangga dengan Puan Sri Norhimah dan hasil perkongsian hidupnya itu, beliau telah dikurniakan sebelas orang anak iaitu 4 orang lelaki dan 7 orang perempuan. Walaupun beliau telah bersara daripada perkhidmatan kerajaan, beliau sentiasa memberikan idea dan pandangan yang  berguna kepada negara. Beliau juga terus memberi sumbangan jasanya melalui penglibatan beliau dalam badan-badan sukarela termasuk badan-badan sukan, badan-badan kebajikan dan syarikat-syarikat perniagaan.

Tokoh Siri Pengkisahan Sejarah Pentadbiran Malaysia
27 Mei 1986
Arkib Negara Malaysia

Mukasurat: 1  2