Dato Daresah binti Hj Ismail Dato Daresah binti Hj Ismail

Latar Belakang

  Nama   Y. Bhg. Dato Daresah bt. Hj Ismail
  Tarikh Lahir   21/01/1954
  Tempat Lahir   Kuala Lumpur
  Bangsa   Melayu
  Agama   Islam
  Alamat Pejabat  Arkib Negara Malaysia, Jalan Tuanku Abdul Halim, 50568 Kuala    Lumpur

 

Pendidikan

 Tahun
Pendidikan
 1989   Master in Record Management and Archives Administration, University College of London, U.K.

 

Kerjaya

Tahun
Kerajaan
 18/05/1978   Dilantik sebagai Pelatih Pegawai Arkib Sementara
 18/10/1978   Perlantikan baharu di dalam percubaan selama 1 hingga 3 tahun
 01/01/1991  Dinaikkan pangkat Pegawai Arkib Tingkatan Kanan
 01/08/1996   Bertukar dari Cawangan Arkib ke Cawangan Pengenalan Sumber Maklumat
 10/12/1996   Bertukar dari Cawangan Pengenalan Sumber Maklumat ke Cawangan Pustaka Perkhidmatan Awam
 01/01/2001   Dinaikkan pangkat dari Pegawai Arkib ke Gred S3 ke Pegawai Arkib Gred S2
 15/12/2004   Bertukar dari Cawangan Rekod Elektronik Sektor Sosial dan Ekonomi (Ketua Cawangan) ke Cawangan Perancangan dan Pembangunan Sebagai Ketua Cawangan
 01/02/2006   Dinaikkan pangkat ke jawatan Pegawai Arkib dari Gred 48 ke Gred 52
 01/09/2006   Dinaikkan pangkat Pegawai Arkib Gred S52 ke Gred S54
 10/04/2008   Bertukar dari Cawangan Perancangan dan Pembangunan (Ketua Cawangan) ke Pengarah Pengurusan Perancangan dan Pembangunan
 24/04/2009    Dinaikkan pangkat Pegawai Arkib Gred S54 ke Gred Utama C
 01/06/2009   Timbalan Ketua Pengarah di Bahagian Penyelidikan dan Pengembangan
 01/02/2012   Dinaikkan pangkat sebagai Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia Gred VU6
 21/01/2014   Bersara wajib kerana mencapai umur 60 tahun

Mukasurat: 1  2